Zasebnost

Varovanje osebnih podatkov:

HAM d.o.o. izjavlja, da spoštuje kriterije in merila predpisane za zagotavljanje zasebnosti in varovanje osebnih podatkov.

Vpis osebnih podatkov v spletno prodajo ali registracijo je nujen in izključno potreben samo za pravilno izvajanje storitev in sicer v primeru, da se odločite za nakup. HAM d.o.o izjavlja, da ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače neustrezno upravljal z vašimi osebnimi podatki.

HAM d.o.o. bo le po potrebi razkrival vaše osebne podatke, če bo to po zakonu nujno ali v dobri veri, da je tako dejanje nujno zato, da:

-bi bili skladni z zakonskimi predpisi ali zakonskimi postopki, ki se izvajajo na spletnem mestu

-bi zaščitili in branili lastnino ali pravice podjetja HAM d.o.o.

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletni nakupovalni center dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo izbiro za njihovo nameravano rabo.

 

Pred oddajo naročila je stranka povabljena, da s klikom poda potrditev, da se strinja s pogoji poslovanja in s tem dovoljuje HAM d.o.o., da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zbira, hrani, obdeluje in uporablja prejete podatke za namene izpolnitve naročila izdelkov in storitev ter posredovanje informacij o proizvodih.Stranki bosta vse morebitne nesporazume reševali sporazumno in v dobri veri. V kolikor to ne bo mogoče, je za vse spore iz naslova te pogodbe/splošnih pogojev in v povezavi  z njo/njimi izključno pristojno sodišče v Ljubljani-Slovenija.

HAM d.o.o.

Vse pravice pridržane © 2019 Ham d.o.o.

Ham d.o.o., Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana 

 Tel: 01 / 242 08 70