Terms of use

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA HAM d.o.o., Gerbičeva ulica 102, Ljubljana

RollJet

Poslovna izkaznica:

Polno ime: HAM, proizvodnja stolov SpinaliS, d.o.o.

Kratko ime: HAM d.o.o.

Pravni status: D.O.O.

Sedež družbe: Gerbičeva ulica 102, Ljubljana

Direktor: g. Tomaž Ham

Vložna številka: Srg 2008/37224

Leto ustanovitve: 1990

Matična številka: 5376491000

ID za DDV: SI70000891

Osnovni kapital: 8.810,00 €

Številka TRR; IBAN: SI56290000059862631

SWIFT/BIC: BACXSI22

Kontaktni podatki:

Tel. 01 242 08 70, 01 242 08 71

Servis: 01 242 08 74

Mobil: 051 677 810

e-pošta: info@rolljet.com

Predmet in ideja poslovanja:

HAM d.o.o. je razvil, patentiral in zaščitil z modelom Skiro s torbo RollJet.

RollJet je namenjen vsem, ki se želijo po urbanih površinah premikati hitro in enostavno.

Naročila, cene in rok dobave:

Naročilo RollJeta lahko opravite:

• preko spletne trgovine

• preko elektronske pošte

• preko telefona

• osebno v našem razstavnem salonu

• pisno preko klasične pošte

• na sejmih in predstavitvah

Stranka z oddajo naročila potrjuje, da se strinja s temi splošnimi pogoji družbe HAM d.o.o., ki se nahajajo na internetni strani www.rolljet.com

Naročila morajo vsebovati vse zahtevane podatke in sicer:

NAKUP ZA FIZIČNE OSEBE:

• osebni podatki (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka in/ali naslov elektronske pošte, naslov za dostavo, način plačila)

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE:

• podatki o podjetju (ime kontaktne osebe, naziv in naslov podjetja, davčna št. za DDV, telefonska številka in/ali naslov elektronske pošte, naslov za dostavo, način plačila)

Cene in rok dobave: / 23., 26. člen ZVPot/

Cene objavljene na spletu so maloprodajne z vključenim DDV-jem (22%). HAM d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen ne glede na njihovo objavo na spletu, pri čemer spremenjene cene veljajo od objave.

Popusti se ne seštevajo. Pri enem nakupu lahko stranka koristi le eno ugodnost (popust ali kupon). Upošteva se najvišji trenutno veljaven popust. Popust velja le ob hkratnem nakupu kompleta – skiroja in torbe RollJet. Kupona za popust ali darilnega bona v nobenem primeru ni možno zamenjati za gotovino.

Rok dobave za izdelke na zalogi je takoj oz. po plačilu, za posebne izvedbe pa je odvisen od zahtev kupca in lahko traja do 30 delovnih dni. Dobavni rok prične teči od datuma plačila artikla. HAM d.o.o. nikakor ne odgovarja za nastale posledice zaradi zamude pri dostavi artiklov.

Plačilo po predračunu: /41. člen ZVPot/

Ko izpolnite in pošljete spletno naročilo vam bomo v nekaj dneh poslali predračun z okvirnim rokom dobave. Po prejemu plačila na naš račun bomo v dogovorjenem roku pripravili naročene artikle in vas o tem obvestili ter se dogovorili o prevzemu oz. dostavi praviloma v manj kor v 3 delovnih dneh.

Plačilo ob povzetju:

Kupnino plačate uslužbencu transportnega podjetja, ko vam le-ta dostavi naročeno blago. V ceni so že vključeni vsi stroški transporta na ozemlju republike Slovenije.

Plačilo ob prevzemu v razstavnem salonu:

Naročilo lahko plačate ob prevzemu blaga v našem razstavnem salonu z gotovino ali kreditno kartico (Eurocard MC, Visa, Karanta).

Izdaja in prevzem blaga:

Ko je blago pripravljeno za prevzem vas o tem obvestimo na dogovorjen način.

Prevzem je lahko osebni na Gerbičevi ulici 102 v Ljubljani. Blago lahko pošljemo po kurirski službi, ki dostavlja naslednji delovni dan med 8 in 15 uro. Tovrstno dostavo se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku za dostavo.

Odgovornost za morebitne težave oz. nesporazume z dostavno službo (čas, ura, način dostave), oz. če paketa ne dostavijo pravočasno na dogovorjen naslov, prevzema podjetje ki dostavlja blago, vsekakor pa bo HAM d.o.o. vedno posredovali v korist kupca.

Embalaža in pakiranje:

RollJeti ki jih pošljemo, so pakirani v kartonske ovitke in so že v celoti sestavljeni. V kartonskem ovitku je RollJet in navodila za uporabo. RollJeti, prevzeti v naši RollJet trgovini, niso pakirani v kartonske ovitke, razen na izrecno željo kupca.

Jamčevanje za napake: / 37.a člen ZVPot /

Stranka bo ob prevzemu RollJeta le-tega natančno vizualno ter mehansko pregledala ter HAM d.o.o. pisno obvestila o morebitnih očitnih stvarnih napakah najkasneje v roku petih (5) dni od prevzema. Vse morebitne skrite napake, ki jih ni mogoče opaziti pri običajnem pregledu ob prevzemu, mora stranka, HAM d.o.o. pisno sporočiti v roku 5 (petih) dni od dneva, ko je stranka tovrstno skrito napako opazila, vendar ne kasneje kot 6 (šest) mesecev od dneva prevzema. V nasprotnem primeru stranka to pravico izgubi.

HAM d.o.o. za dobo enega (1) leta od dneva prevzema RollJeta s strani stranke, stranki zagotavlja, da bodo RollJeti skladni s specifikacijami za posamezen RollJet, ki so veljale v času nakupa in so (bile) definirane na spletni strani www.rolljet.com oz. drugi ustrezni spletni strani HAM d.o.o.

Navedeno zagotovilo in jamstvo izrecno ne velja za tekstil in/ali materiale, ki prekrivajo uporabne površine RollJetov ali torb, ter delov, ki se ob normalni rabi obrabljajo.

Stranka s tem v zvezi izrecno potrjuje, da se zaveda, da so RollJeti in torbe izdelani ročno in/ali iz naravnih materialov. Posledično velja, da se lahko pojavijo manjše kozmetične nepravilnosti (kot na primer različni odtenki barv materialov, manjše šivalne nepravilnosti, manjše šivalne nepravilnosti iz razloga šivanja materialov različnih struktur, širjenja/krčenja materialov, manjše gubice na materialih, kozmetične nepravilnosti na zvarih kovinskih delov in podobno), ki se jim ni mogoče izogniti zaradi ročne proizvodnje in/ali lastnih značilnosti materialov. Stranka zato priznava, da se za vse tovrstne izdelke ne bo štelo, da imajo napako.

Proizvajalec izpostavlja, da je običajna življenjska doba skiroja ob normalni uporabi najmanj tri leta.

Proizvajalec svetuje oziroma priporoča kupcem, da zaradi narave materialov iz katerih je skiro RollJet izdelan, skiro vsako leto vsaj enkrat pripeljete na preventivni pregled oz. servis k proizvajalcu ali pooblaščenemu prodajalcu, da se preveri morebitna obraba materialov in mehanizma RollJeta, ter se po potrebi zamenjajo obrabljeni deli.

Proizvajalec jamči, da bo v primeru upravičene reklamacije RollJeta, kupca o tem obvestil v roku najkasneje 8 dni in izdelek popravil najkasneje v roku 45 dni od dne prijave okvare. Če v tem roku izdelek ne bo popravljen, ga bo proizvajalec zamenjal z novim. /39. člen ZVPot/

Rezervni deli in servis bodo na razpolago najmanj 3 leta od dne nakupa.

Garancijsko jamstvo ne velja v primeru mehanske poškodbe, napačne uporabe, zanemarjenega vzdrževanja ali posega nepooblaščenih oseb, prav tako ne velja brez potrjenega garantnega lista in računa.

Navedeno jamstvo velja poleg  pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Proizvajalec nudi navedeno jamstvo  v vseh državah, kjer ima mrežo pooblaščenih prodajalcev.

Za servis se obrnite na vašega prodajalca.

Popravilo blaga - servis:

V primeru okvare RollJeta se servisna storitev vrši v prostorih na Gerbičevi ulici 102 v Ljubljani. Glede na to, da je HAM d.o.o. tudi proizvajalec RollJetov ima na zalogi vse rezervne dele za RollJet. V primeru, da se model RollJeta z okvaro ne izdeluje več, si HAM d.o.o. pridržuje pravico, da bo v RollJet vgradil novejši rezervni del. Prav tako, si HAM d.o.o. pridržuje pravico, da stranki namesto tkanine torbe, ki ni več v redni ponudbi ponudi tkanino iz novejše redne proizvodnje.

V primeru priznane okvare RollJeta v garancijskem roku bo proizvajalec okvaro odpravil brezplačno v okviru garancijskih pogojev, v primeru okvare po izteku garancijskega roka pa bo proizvajalec kupcu odpravo napake zaračunal po trenutno veljavnem ceniku.

Odgovornost Ham d.o.o. je v vsakem primeru omejena na zamenjavo predmetnih izdelkov ali pravico do popravil(a) predmetnih izdelkov. To velja zlasti za primer katerekoli kršitve obveznosti in/ali jamstev HAM d.o.o. po teh splošnih pogojih.

Ham d.o.o. v nobenem primeru ne bo odgovarjal za morebitno izgubo dobička, dobrega imena ali katerekoli vrste posebne, posredne in/ali posledične izgube (vključno in ne samo z izgubo in/ali škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi morebitnih zahtevkov tretjih, ne glede na to, da je bilo katerokoli tovrstno izgubo mogoče v razumni meri predvideti in/ali je bil Ham d.o.o. obveščen o možnosti njenega nastanka.

Ham d.o.o. v nobenem primeru  in nikakor ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe uporabnika , stvari ali udeleženca v kakršnikoli povezavi z RollJetom.

Ham d.o.o. ne zagotavlja, da so RollJeti primerni za kakršenkoli poseben način rabe.

Vsi pogoji, jamstva in zaveze ter druge določbe, ki jih določa katerokoli pravo, ki se bo uporabljajo za te splošne pogoje, so s tem izključeni/e v največji dovoljeni meri kot to dopušča katerokoli uporabno pravo.

Ham d.o.o. je in vselej ostaja imetnik, lastnik in edini upravičenec svojega dobrega imena, dodane vrednosti iz tega naslova, vseh pravic intelektualne lastnine in/ali know-how-a v povezavi z RollJeti in vsemi svojimi proizvodi.

RollJet ni namenjen za skoke in izvajanje trikov! Opis pravilne uporabe RollJeta je v Navodilih za uporabo, ki so pritrjena na vsak skiro in torbo, prav tako pa so dostopna tudi na spletni strani www.rolljet.com.

Vse promocijske in dokumentarne fotografije in filmi so posneti med testiranjem RollJeta pri skrajnih obremenitvah in takšna uporaba RollJeta ni dovoljena!

V primeru izvajanja trikov in skokov, mehanske poškodbe nastale zaradi tega niso krite v garanciji.

Ham d.o.o. izrecno zadrži vse pravice v povezavi z vsemi/katerimikoli internetnimi domenami v povezavi z imenom RollJet. V primeru, da je kadarkoli katerakoli domena v zvezi z zgoraj navedenim registrirana na ime stranke in/ali na ime tretje osebe po naročilu in/ali v kakršnikoli (posredni, neposredni, izrecni, neizrecni, brez omejitev) povezavi s stranko, potem se šteje, da je stranka z dejstvom nakupa RollJeta ali uporabe zaščitenega imena RollJet podala nepreklicno in brezpogojno soglasje za prenos vseh/katerihkoli tovrstnih domen na Ham d.o.o., brezplačno. V primeru, da je bila katerakoli domena registrirana na ime tretje osebe za strankin račun, potem se stranka zavezuje od te navedene tretje osebe pridobiti vse izjave in/ali soglasja oz. vse kar je potrebno za celostni prenos tovrstnih domen (nazaj) na Ham d.o.o.

Stranka priznava, da pravice Intelektualne lastnine Ham d.o.o. v nobenih okoliščinah in pod nobenimi pogoji ne bodo prenesene na ali deljene s stranko. Posledično stranka v okviru oz. kot posledica teh splošnih pogojev, nakupa RollJeta in/ali kakorkoli drugače ne bo na intelektualnih pravicah Ham d.o.o. prejela nobenih pravic oz. upravičenj.

Višja sila: Ham d.o.o. ne bo odgovoren za kršitev katerekoli obveznosti po tej pogodbi oz. splošnih pogojih, v primeru da je razlog za to dogodek višje sile, t.j. v razlogih izven njegovega vpliva. V vsakem tovrstnem primeru bo Ham d.o.o. o tem brez odlašanja pisno obvestil nasprotno stranko ter opisal razlog višje sile ter posledično nezmožnost izpolnitve obveznosti iz tega razloga. Ham d.o.o. bo v tem primeru izvedel vse ukrepe in dejanja, da bi v največji možni meri zmanjšal posledice razloga višje sile. V primeru, da primer višje sile traja dlje kot tri (3) mesece, potem lahko Ham d.o.o. ali stranka, pogodbo prekine. Nobena od strank ne nosi odgovornosti za prekinitev pogodbe iz razloga višje sile.

Varovanje osebnih podatkov:

HAM d.o.o. izjavlja, da spoštuje kriterije in merila predpisane za zagotavljanje zasebnosti in varovanje osebnih podatkov.

Vpis osebnih podatkov v spletno prodajo ali registracijo je nujen in izključno potreben samo za pravilno izvajanje storitev in sicer v primeru, da se odločite za nakup. HAM d.o.o izjavlja, da ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače neustrezno upravljal z vašimi osebnimi podatki.

HAM d.o.o. bo le po potrebi razkrival vaše osebne podatke, če bo to po zakonu nujno ali v dobri veri, da je tako dejanje nujno zato, da:

-bi bili skladni z zakonskimi predpisi ali zakonskimi postopki, ki se izvajajo na spletnem mestu

-bi zaščitili in branili lastnino ali pravice podjetja HAM d.o.o.

Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletni nakupovalni center dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo izbiro za njihovo nameravano rabo.

 

Pred oddajo naročila je stranka povabljena, da s klikom poda potrditev, da se strinja s pogoji poslovanja in s tem dovoljuje HAM d.o.o., da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zbira, hrani, obdeluje in uporablja prejete podatke za namene izpolnitve naročila izdelkov in storitev ter posredovanje informacij o proizvodih.Stranki bosta vse morebitne nesporazume reševali sporazumno in v dobri veri. V kolikor to ne bo mogoče, je za vse spore iz naslova te pogodbe/splošnih pogojev in v povezavi  z njo/njimi izključno pristojno sodišče v Ljubljani-Slovenija.

HAM d.o.o.

Vse pravice pridržane © 2019 Ham d.o.o.

Ham d.o.o., Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana 

 Tel: 01 / 242 08 70